ఆంధ్ర కేసరి – టంగుటూరి ప్రకాశం పంతులుగారు

          తెలుగునాట పుట్టిన భారతస్వాతంత్ర సంగ్రామ యోధులలో మొదటగా చెప్పుకోవలసి వస్తే ప్రకాశం పంతులుగారి పేరే. ఆయన ఏ రంగములో ప్రవేశించినా ప్రథమ స్థానమే ఆక్రమించేవారు. ఆయన ఒంగోలుకు…

Continue Reading →

జ్వాలముఖి – చివరి భాగం

        అప్పుడు అర్థం అవుతుంది కృష్ణప్రతిక్కి. తాము ఆ జ్వాలముఖి మణి కోసం వెతుకుతున్నామని తెలుసు కాభట్టి మా ద్వారా ఆ జ్వాలముఖి…

Continue Reading →

దాంపత్యం – కవిత

పసితనానికి పదహారేళ్ళు నిండితే యవ్వనం… అందమైన ఆ రూపానికి చేసేరు పరిణయం… పాలబుగ్గల పసిదాన్ని కమలహస్తం… పాలలో ముంచి ఇచ్చేరు కన్యాదానం… పుట్టింటి పేరే అవుతుండగా ఒక…

Continue Reading →

మట్టిపోగు – కవిత

పొడారిన ఆకాశం  ఒక్కొక్క రక్తపుబొట్టు కారుస్తోంది  నెర్రెలు బారిన నేల  ఆర్తగీతాన్ని వినిపిస్తోంది నలుదిక్కులా  ఎడారులు పరుచుకున్నా భూమి పుత్రుల హృదయాల్లొ  ఒయాసిస్సులు ఉదయించట్లేదు మబ్బులు మోసం…

Continue Reading →

గడియారం – కవిత

నిమషాల ముల్లు తిరుగుతూ నించోనివ్వదెందుకో సెకెండు ముల్లు సాగుతూ భయన్ని పెంచునెందుకో గంటలు గంటలు కదులుతూ దడని తెప్పించునెందుకో టిక్ టిక్ అంటూ ఆలోచనలని రానివ్వదెందుకో రోజులు…

Continue Reading →

కలలోనే ప్రయాణము – కవిత

సదా నీ ధ్యానము కలలోనే ప్రయాణము ఇలపై నీ జీవనయానము                                సాగించవోయ్… రేయి౦పగళ్ళు నీ పోరు నడి సంద్రమున జోరు బంకమన్ను దున్ని సాగు                    …

Continue Reading →

నిరీక్షణ – కవిత

డాబాపై రాత్రి వేళ, నీ చేయి పట్టుకుని కూర్చుని , నీలాకాశంలో చుక్కలను లెక్కించాలని ఉంది. పెరట్లో నీ వొళ్ళో తల పెట్టుకొని కొబ్బరాకుల మధ్య నుంచి…

Continue Reading →

జీవన పోరాటం – కవిత

అదృశ్యం నుండి దృశ్యం చీకటి నుండి వెలుగు ఉదయం నుండి అస్తమయం వెలుగు నుండి చీకటి కరిగిపోకుండా వెలగలేదు ఏ దీపం ఇదంతా జీవన పోరాటం ఇదెంతో…

Continue Reading →