ఎవరు... గ్రహాంతరవాసులా? - అయిదవ భాగం

-బి. అఖిల్ కుమార్

జవాన్లను దృష్టి మరల్చి అడవిలోకి వచ్చారు వినీత్, కాత్యాయని.

“అడవిలోకి వచ్చేసాం. పద లోపలి వెళదాం” అంది చుట్టూ చూస్తూ...

వెతుకులాట

-కక్కునూరు శ్రీహరిరావు

అనుక్షణం వెతుకుతూనే ఉంటాను
అక్షర లక్షలలో ప్రోదిపడ్డ అక్షర కుసుమాల కోసం
విలక్షణ ఆలోచనలను వెంటేసుకుని
వెతుకుతూనే ఉంటాను...

ఐరన్ లోపాన్ని తెలియజేసే లక్షణాలు

-అంబడిపూడి శ్యామసుందర రావు

సెంటర్ ఫర్ డిసీజ్ కంట్రోల్ అండ్ ప్రివెన్షన్ సంస్థ తాజా అధ్యాయనము లో తెలియజేసిన దానిని బట్టి అమెరికా లాంటి అభివృద్ధి చెందిన దేశాలలో 9% స్త్రీలు ఐరన్ లోపముతో బాధపడుతున్నారు ఈ సంఖ్య అంత పెద్దది కాక పోయినప్పటికీ దీనివల్ల ఏర్పడే దుష్ఫలితాలు మటుకు చాలా ...

Concrete City - Cartoon