దీపావళి పండగ చరిత్ర: About Diwali in Telugu

About Diwali / Deepavali Festival in Telugu: భారతీయులు జరుపుకునే అతిపెద్ద పండుగలలో దీపావళి పండుగ ఒకటి. ఈ పండుగ ప్రతీ సంవత్సరం ఆశ్వయుజ మాసంలో…

Continue Reading →

Diwali: Happy Deepavali Wishes Greetings in Telugu

మాటల్లో చెప్పలేనిది ఒక గ్రీటింగ్ తో చెప్పవచ్చు. ఒక వ్యక్తి మీరు పంపిన “దీపావళి శుభాకాంక్షలు” గ్రీటింగ్స్ ని చూసినపుడు, ఆ వ్యక్తి ఆనందం మాటల్లో చెప్పలేనిది.…

Continue Reading →