ప్రకృతి – కవిత

ప్రకృతిలో ఎన్నో అద్భుతాలు… ఆస్వాదించు ఎన్నో అందాలు… ఆనందించు ఎన్నో వింతలు… పరిశోధించు ఎన్నో విశేషాలు…. ఆలోచించు ఎన్నో ఆనందాలు… అనుభవించు ఎన్నో నియమాలు… ఆచరించు ఎన్నో…

Continue Reading →

O Neeli Chandrama – Telugu Kavitha

ఓ నీలి చంద్రమా.. చల్లగా వీచే గాలి, ఒక్కసారిగా నన్ను తాకి చెప్పింది నేనెందుకు వచ్చానో తెలుసా, ఐతే నా దారి వైపు గా చూడు యని తిరిగి చూసిన ఆ క్షణం, ఏ జీవితానికి అదే మధుర క్షణం కను రెప్పలకే మాటలు వస్తే , ఛెబుతాయేమో నా కళ్ళను కమ్మిన మెరుపు నువ్వే అని మనసుని చల్లగా కదిలి౦చి, తట్టి మరీ లేపి.. అ౦తలోనే మాయమై పోయావు ఓ నీలి చ౦ద్రమా … ఇది నీ మాయే సుమా..!! కవిత రచన: తేజస్విని నాయుడు

Continue Reading →