ప్రణయమా… స్వార్థమా? – చివరి భాగం

          వినీత్ గురించి హోటల్ రిసెప్షన్ లో ఎంక్వైరీ చేస్తున్నారు పోలీసులు.           రిసెప్షనిస్ట్ వారికి అతను…

Continue Reading →

ప్రణయమా… స్వార్థమా? – భాగం – 4

          ఉదయం…           నిన్న తెలుసుకున్న విషయాలేవీ ఇంట్లో చెప్పలేదు కాత్యాయని. రాత్రి రావడం లేటెందుకు అయిందంటే…

Continue Reading →

ప్రణయమా… స్వార్థమా? | భాగం-3

          సోఫాలో కూలబడ్డాడు ఏడుస్తూ వరుణ్.           “ఏడిస్తే కరిగిపోయి నువ్వు నిర్దోషివని అనుకుంటానని భ్రమపడకు వరుణ్.…

Continue Reading →

ప్రణయమా… స్వార్థమా? | ధారావాహిక ఎ-2

          ఏం జరిగిందో అర్థం కాలేదు కాత్యాయనికి. కాల్ కట్ చేసి మళ్ళీ అపూర్వ నంబరుకి డయల్ చేసింది. ఊహూ.. ఎత్తలేదు. ఏమైందో…

Continue Reading →