తెలుగు భాష – కవిత

అంతంలేని భావాలు ఊహించలేని అర్థాలు కనురెప్పకాలంలో కలలు ఇవన్నీ తెలుగుభాష లీలలు పదాలని కలిపే ఓనమాలు పాదాలని కలిపే పద్యాలు ఎన్నెన్నో సాహిత్యపురాతత్వ ఆధారాలు గౌరవాన్ని పెంచే…

Continue Reading →

గమనం – కవిత

ఆ అఖిల నయనాల అశ్రువులు కపోలములపై గమనమై పరుగులిడుతు ప్రవహించుతున్నవి..!! ఎలా? ఎలానమ్మా? నీకు ఆ మనో వ్యధ ఆ ద్రుగింద్రియముల నుండి జారే  శోకాగ్ని రవ్వలతో అఖండ…

Continue Reading →

ఆలోచించు ప్రియా… – కవిత

నువ్వు నింగి – నేను నేల ఎప్పటికీ  మనం కలవలేమన్నావు కానీ ఆ అనంతకాశంలో భూమి ఒక బిందువని మరచిపోయావా…. నువ్వు సముద్రం – నేను నది …

Continue Reading →

20 – 60 ఏళ్ల వయస్సులో…

మనిషి జీవితంలో అతి ముఖ్యమైన వయసుల మలుపులు 20 ఏళ్ళు – జీవితాన్ని ఆలోచించే వయస్సు  60 ఏళ్ళు – జీవితాన్ని ఆచరించే వయస్సు 20 ఏళ్ళు…

Continue Reading →

రుద్రాక్ష

          ప్రస్తుతము టీ.వి.లలో రుద్రాక్ష ధారణ గురించి రుద్రాక్షలలోని రకాల గురించి, వాటి ధారణ వల్ల కలిగే లాభాల గురించి ప్రత్యేక…

Continue Reading →

‘అఖిలాశ’ – పుస్తక సమీక్ష

          కవితలు.. వీటిని రాయడం చాలా తేలికే అనుకుంటూ ఉంటాం. కానీ అందరికీ అలా రాయడం అనుకున్నంత తేలికేమీ కాదు. అందరిలో…

Continue Reading →

ప్రణయమా… స్వార్థమా? | ధారావాహిక ఎ-2

          ఏం జరిగిందో అర్థం కాలేదు కాత్యాయనికి. కాల్ కట్ చేసి మళ్ళీ అపూర్వ నంబరుకి డయల్ చేసింది. ఊహూ.. ఎత్తలేదు. ఏమైందో…

Continue Reading →

జ్వాలముఖి | ధారావాహిక ఎ-1

          ఈ మహానగరం ఎంత అందంగ ఆనందంగా అమాయకంగా కనిపిస్తుంది, ఇంకా కొన్ని రోజులలో మహప్రళయం వచ్చి ప్రపంచం అంత కనుమరుగు…

Continue Reading →

ముందుమాట | 7-2017

          అందరికీ మా నమస్కారాలు,           జులై మనందరి మాసపత్రిక సంచికతో బాటు మనందరి.కామ్ లో ఒక విభాగంగా కొనసాగుతున్న తెలుగు విభాగాన్ని పూర్తి తెలుగు వెబ్సైటుగా…

Continue Reading →

ముఖచిత్రం… కథ | 7-2017

   ఈ మాసం ముఖచిత్రంను కూడా గత మాసం మాదిరిగానే అన్ని రచనలను కలిపి ఒకే చిత్రంగా రూపొందించాము. కానీ ఈసారి ముఖచిత్రానికి ఒక రూపం ఇవ్వడానికి…

Continue Reading →