అమ్మ భాష – కవిత

శిశువుకు ప్రాణం పోసేది అమ్మ శిశువు పలికే తొలి మాట అమ్మ అంపశయ్య చేరింది అమ్మ భాష అమ్మ భాషకు పోయాలి జీవం అమ్మ భాష పలకాలి…

Continue Reading →

తెలుగు భాష – కవిత

అంతంలేని భావాలు ఊహించలేని అర్థాలు కనురెప్పకాలంలో కలలు ఇవన్నీ తెలుగుభాష లీలలు పదాలని కలిపే ఓనమాలు పాదాలని కలిపే పద్యాలు ఎన్నెన్నో సాహిత్యపురాతత్వ ఆధారాలు గౌరవాన్ని పెంచే…

Continue Reading →

తెలుగు భాష – కవిత

ఏమని వర్ణించను తెలుగుభాష గొప్పదనం ఆ భాషలోనే ఇమిడి ఉంది తెలుగు ప్రజల హుందాతనం. సంస్కృతి సాంప్రదాయాలకు తెలుగుగడ్డ ఆనవాలం పురాణేతిహాసాలకు పుట్టినిల్లు మన త్రిలింగ దేశం.…

Continue Reading →