ఓ పురుషుడా – తల్లీ, భార్య ఇద్దరూ సమానమే – కవిత

తల్లి నీకు జన్మని ఇస్తుంది, భార్య నీకోసం జన్మేత్తుతుంది! తల్లితో ప్రేమ దైవ దర్శనం లాంటిది, భార్యతో ప్రేమ ప్రేమ పరిచయం లాంటిది! తల్లి నీకోసం నొప్పులు…

Continue Reading →

వేచి ఉన్నా నేస్తం! – కవిత

నీతోనే పంచుకోవాలని, గుండెలో గూడు కట్టుకున్న ఊసులన్ని నీ మీద నా ప్రేమను విన్నవించుకోవాలని, నీ కళ్ళు నాపై కురిపించే ఆరాధనను చూసి కరగిపోవాలని, ఆశల మేఘాలపై…

Continue Reading →

జ్వాలముఖి – భాగం – 3

          గొరరియ రాజుకి యుద్ధం గురించి సందేశం పంపిస్తాడు. విక్రమాదిత్య, వీరుడితో కలిసి యుద్ధసన్నాహాలు చేస్తున్నారని తెలుసుకుంటాడు రాజు. ఆ వీరుడు…

Continue Reading →

ప్రణయమా… స్వార్థమా? – భాగం – 4

          ఉదయం…           నిన్న తెలుసుకున్న విషయాలేవీ ఇంట్లో చెప్పలేదు కాత్యాయని. రాత్రి రావడం లేటెందుకు అయిందంటే…

Continue Reading →

ఓ మనిషి… – కవిత

కడలి గర్భాన పురుడు పోసుకున్న బాల భానుడి నులివెచ్చని కిరణాలు, పిల్ల తెమ్మెరలకు తలలూచే పచ్చని పైరుల సయ్యాటలు, చిరునవ్వు ల చిరునామా మేమంటూ ప్రేమ గా…

Continue Reading →

తన విద్యార్థి విజయానికి సారధి అయిన ఉపాధ్యాయురాలు

          ఉపాధ్యాయుడంటే వెలుగుతున్న దీపము లాంటివాడు. వెలుగుతున్న దీపమే ఎన్నో దీపాలను వెలిగించగలదు. ఆ దీపాలు లోకానికి వెలుగునివ్వగలవు. అటువంటి దీపమే…

Continue Reading →

డా. బి.ఆర్. అంబేద్కర్ – కవిత

ఆయన నడిచే విజ్ఞానం ఆయన బాట నిమ్న వర్గాల పసిడి పూదోట..!! దళితుల పాలిట దేవుడు దారిద్ర్య రేఖకు దిగువనున్న బీదలకు ఆపన్నహస్తం..!! భారత రాజ్యంగం రచించి…

Continue Reading →

సాంకేతిక పరిజ్ఞానం – కవిత

కాలం మారిందండి కేవలం కాలి నడక సాధ్యం కాదండి ఇక్కడ పరిగెత్తేది సాంకేతిక పరిజ్ఞానమండి రోజు రోజుకి కొత్త ప్రదర్శనలండి పూర్వం రోజులు మరిపోయాయండి ఆటస్థలాలలో పిల్లలు…

Continue Reading →

అక్షరఘోష – కథ

          రోజూలాగే ఆరాత్రి పోతన గారి పద్యమొకటి చదువుకుని పడుకున్నాను. మళ్ళీ డోర్ బెల్ శబ్దానికే మెలకువ రావడం. గోడ గడియారం…

Continue Reading →