ఓ మనిషి… – కవిత

ఓ మనిషి... - కవిత

కడలి గర్భాన పురుడు పోసుకున్న

బాల భానుడి నులివెచ్చని కిరణాలు,

పిల్ల తెమ్మెరలకు తలలూచే

పచ్చని పైరుల సయ్యాటలు,

చిరునవ్వు ల చిరునామా మేమంటూ

ప్రేమ గా పలకరించే పూబాలలు,

పూల సుగంధాలను తనలో నింపుకుని

నిలువెల్లా పరవశించే పిల్లగాలులు,

ఇన్ని అందాల నడుమ నిలువెల్లా

తడిసి ముద్దవుతూ కడలి కెరటాల

సంగీతాన్ని తనివి తీరా ఆస్వాదిస్తూ,

ప్రకృతిని చూసి పరవశించే

ఓ మనిషీ……..

నీ వికృత చేష్టల విలయతాండవంలో

తుడిచిపెట్టుకొని పోతున్న ఈ పచ్చని

ప్రకృతిని రక్షించే దిశగా నీ పయనం సాగించు.

నీ తరువాత తరాల వారికి నీవు అనుభవిస్తున్న

ఈ అందాన్ని, ఆనందాన్ని భద్రంగా అందించు…