మనంధరి.కాం కి స్వాగతం - Official Website

header photo

Swagatham

 

Kavitvam Katha Vyasam Charitra Geetam Aanglam
Recent publications :

Poetry :-

MaanuMaatarameNireekshanaMadi SandeshamO NimushamTolakari Chinukai RaanaJeevistune UnnaanuMaro Varam

Aahwaanam
Avunanna .. Kaadanna
Maru Janmantu Unte
Mounam
Kavitaanjali
Laya
Nee Raaka Kosam
Alala Kalala Naduma....
Anirvachaneeyam
Kaalam Velivestunna Aaratam

Kathalu:-Aa Naluguru Saraswati PutruluNirnayamJeevana Chitram

Articles :-CheyutaBalyam Effect on Yavvanam

 ....................................

About us:-

The "Manandari.com" is a website of Literature & Arts. Our website is different from all other literature & art websites and  also from other printed magazines/weeklys. Our Manandari.com's working style also differs from all web-zine/magazine. Nowadays (in our view) , there is no propoer identificationfor poets & writers  and many of the poets & writers...

Read more

Beauty Tip:-

Palla Pai Machalu Povalante Click Here


 

Photography : Avani

click on the photo to view more photographs

Click Here Click Here

Click Here

Click Here

Chintha Songs


Yemito - Leave a Comment


Nuvve - Leave a Comment


Ankome me - Leave a Comment


Kanne - Leave a Comment


Gelugu - Leave a Comment

 N.Venkatsh Songs


NaHrudayam - Leave a Comment


Urike(Whistle) - Leave a Comment


 

 

Harica Songs


You are with - Leave a Comment


 

 

Vasudha Song


Ala Chanda - Leave a Comment


 

Suneel & Raghav Song


Naa Kanul - Leave a Commen


 Avani Song


Janani - Leave a Comment


 


హెచ్చరిక : ఈ సైట్లో ఏ భాగాన్ని కూడా పూర్తిగా గాని, కొంత గాని కాపిరైట్ హోల్డరు & ప్రచురణ కర్తల నుండి ముందుగ రాతపూర్వకంగా అనుమతి పొందకుండా ఏ రూపంగా వాడుకున్నా కాపిరైట్ చట్టరీత్యా నేరం. ఎవరయినా ఇందుకు పాల్పడితే వారి పై చట్ట రిత్యా చర్య తీసుకుంటాము

SwaraVaani | Songs

Swaravani

   
Janani Shiva Kamini Listen
Naa Kanule Listen
Ala Chandamama Listen
You are with me Listen
Urike Chilaka (Whistle) Listen
Na Hrudayam Listen
Gelupu Talupule Listen
Kannekalaimane Listen
Ankome Teri Listen
Nuvve Nuvve Listen
Yemito Ivvala Listen
Thodi Listen
Om Shivam Listen
Living Water Listen
Vandemataram Listen
When I Look At U Listen
See You Listen
O Desama Listen
Safe and Sound Listen
Teliyadule Emmayoo Naalo Listen
A Thousand Year Listen
Kala Nijam Kadule Listen
Eto Eto Listen
Paluke Bangaram Listen
Muddugare Yashodaku Listen
Yamuna Tatilo Listen
Sriranga Ranga Listen
Matamela Listen
Manase Murisindi                                  Listen

Speeches

  • వ్యక్తిత్వానికి ప్రతీకలు అలవాట్లు - Listen Speech

More speeches >>