Nee Navvu – Telugu Kavita

Nee Navvu - Telugu Kavita

6 thoughts on “Nee Navvu – Telugu Kavita”

  1. మీ కవిత పూయించించింది మా నోట అందమైన చిరునవ్వు. చాలా చక్కగా ఉంది సవిత నిజంగా.

  2. kaliginchavu naa nota navvu ayya baaboi naaku kooda kavithalochhesthunnayi entooo nenu kooda meelaga kavayithri aipothanemooooooo hahah

  3. చక్కని అంత్య ప్రాసతో సాగింది మీ కవిత…జయహో

  4. బాగుంది మీ కవిత సవిత గారు. కానీ మీరు తెలుగు కవిత రాశారు కాబట్టి, “అందుకే నచ్చావు నువ్వు నాలో వికసించింది ప్రేమ పువ్వు” అని రాస్తే బాగుండేదేమో అని నా అభిప్రాయం. లవ్వు అనకుండా ప్రేమ పువ్వు అని అంటే బాగుండేదేమో అని నా అభిప్రాయం.

  5. paraagpatel gaaru mee suggestion kuda correcte . but allready nuvvu and puvvu words use chesaa kada pai lines lo so inka aa word pettalsi vachhindi. any how thanks for u r suggestion.

Comments are closed.