16 thoughts on “Chaduvu – Telugu Kavita”

  1. మానవ సేవే మాధవ అన్న రీతిలో.. నేర్చిన జ్ఞానాన్ని పది మందికి చెప్పడంలోనే ఉంటుంది మనము నేర్చుకున్న జ్ఞానానికి అసలైన అర్థం. చక్కటి కవిత సవిత.

  2. ‘ chaduvu gurunchi chalabhaga Chapuru Alana chaduvu givitham alavuntundho thaliparu

Comments are closed.