ప్రకృతి – కవిత

గలగల పారే సెలయేరులు – మిలమిల మెరిసే తారకలు

అందమైన పూదోటలు – హాయిగొలిపే పిల్ల తెమ్మెరలు

ఎగసిపడే కడలి కెరటాలు – సాగిపోయే నీలిమేఘాలు

కోయిల పాటల వసంతాలు – మట్టి వాసనల వర్షాలు

కొండల్లో దూకే జలపాతాలు – కోనల్లో కొలువైన అందాలు

ఇన్ని అందాలు ఎన్నో అద్భుతాలు – మన కోసం ప్రకృతి ప్రసాదించిన వరాలు

కానీ

మనిషి కోరికలు – అవుతున్నాయి ప్రకృతి వినాశకాలు

అందుకే

ప్రకృతిని రక్షించండి – మనిషి మనుగడను కాపాడండి

6 thoughts on “ప్రకృతి – కవిత”

Comments are closed.