ఎవరు… గ్రహాంతరవాసులా? – ఎ-6

 – బి. అఖిల్ కుమార్ జవాన్లను దృష్టి మరల్చి అడవిలోకి వచ్చారు వినీత్, కాత్యాయని. “అడవిలోకి వచ్చేసాం. పద లోపలి వెళదాం” అంది చుట్టూ చూస్తూ. “బట్…

Continue Reading →

మది… – కవిత

గగనం లోని విహంగాలు తిరిగి గూడు చేరుతున్న… మదిని దాటిన తలంపు భువిని చేరటమేలేదు…. ఆటుపోట్లతో అల సంద్రమున తీరం తాకుతున్న….. ఊపిరి ఊహల మనుగడ తనువుని…

Continue Reading →

Vetukulata – Kavita

అనుక్షణం వెతుకుతూనే ఉంటాను అక్షర లక్షలలో ప్రోదిపడ్డ అక్షర కుసుమాల కోసం విలక్షణ ఆలోచనలను వెంటేసుకుని వెతుకుతూనే ఉంటాను నచ్చిన పరిమళాలు మనసుకు దొరికినపుడు నా ఆనందం…

Continue Reading →