Baby Boy Names With Letter V With Meaning

Baby Boy Names With Letter V With Meaning

Baby boy names with meaning / మగ పిల్లల పేర్లు :

New born baby boy names are in Telugu language and English language. In this video, You can know the meaning of the name and pronunciation of the name. If you know new and unique names with meaning for new born babies, please tell us on comment.

మగ పిల్లల పేర్లను తెలుగు భాష మరియు ఇంగ్లీషు భాషలలో పొందుపరిచాము. ఈ విడియోలో, మీరు పేరు యొక్క అర్థాన్ని తెలుసుకోగలరు. మీకు కొత్త మరియు ప్రత్యేకమైన పేర్లు అర్థంతో తెలిస్తే, మాకు దిగువన కామెంట్ బాక్స్ లో తెలుపగలరు.

A to Z Baby Boy Names with Meaning in Text and Videos
A
1 2 3 4 5 6
B
1 2 3
C
1 2 3
D
1 2 3
E
1
PHA / F
1
G
1 2 3
H
1 2 3
I
1
J
1 2 3
K
1 2 3
L
1 2
M
1 2 3 4
N
1 2 3 4
O
1
P
1 2 3 4
Q
1
R
1 2 3 4
S
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
T
1 2
U
1
V
1 2 3
W
1
X
1
Y
1
Z
1
Click on the below video for letter V

Baby Boy Names With Letter V With Meaning
Baby boy names starting with letter V – Part 1
Name / పేరుMeaning in EnglishMeaning in Telugu
Vaatsav / వాత్సవ్Lord Vishnuవిష్ణువు
Varun / వరుణ్Lord of the waters, God of waterజలాల ప్రభువు, నీటి దేవుడు
Vaastav / వాస్తవ్Actual, Realityనిజమైన, వాస్తవం
Vikraant / విక్రాంత్Powerful, Warrior, Brave, Victoriousశక్తివంతమైన, యోధుడు, ధైర్యవంతుడు, విజయం సాధించినవాడు
Vibhooshan / విభూషణ్Ornament, Adorningఆభరణం, అలంకరించడం
Vibhuvan / విభువన్Lord Vishnu, Powerfulవిష్ణువు, శక్తివంతమైనవాడు
Vishnu / విష్ణుLord Vishnuవిష్ణువు
Visaal / విశాల్Great, Huge, Broadగొప్ప, బ్రహ్మాండమైన, విశాలమైన
Vaaman / వామన్Fifth incarnation of Lord Vishnuవిష్ణువు యొక్క ఐదవ అవతారం
Vimal / విమల్Clean, Pure, Spotlessశుభ్రమైన, స్వచ్ఛమైన, మచ్చలేని
Vinay / వినయ్Politeness, Humility, Modestyమర్యాద, వినయం, నమ్రత
Vinod / వినోద్Happiness, Joyసంతోషము, ఆనందము
Vakul / వకుల్Flower, Clever, Another name for Shiva (Son of Vakula Devi)పువ్వు, తెలివైన, శివునికి మరో పేరు (వకుల దేవి కుమారుడు)
Vallabh / వల్లభ్Beloved, Dearప్రియమైన, యిష్టమైన
Vamsee / వంశీFlute of Lord Krishnaశ్రీకృష్ణుడి వేణువు
Vachan / వచన్Speech, Vowప్రసంగం, ప్రతిజ్ఞ
Vivek / వివేక్Discernment, Knowledge, Prudenceవివేచన, జ్ఞానం, వివేకం
Vadivel / వడివేళ్Lord Muruganమురుగన్
Vaibhav / వైభవ్Prosperity, Power, Eminenceశ్రేయస్సు, శక్తి, గొప్పతనం
Vaasu / వాసుTalent, Wealth, Prosperous, Best, Preciousప్రతిభ, సంపద, సంపన్నమైన, ఉత్తమమైన, విలువైనది
Vasant / వసంత్Spring season, Happy, Rich, Generousవసంతఋతువు, సంతోషకరమైన, ధనిక, ఉదార
Vaareendraa / వారీంద్రాGod of the oceanసముద్రపు దేవుడు
Vanajeet / వనజీత్Lord of the jungleఅడవి ప్రభువు
Vasisht / వశిష్ఠ్Famous sage, Best, ప్రఖ్యాత ఋషి, ఉత్తమమైనది
Baby boy names starting with letter V – Part 2
Name / పేరుMeaning in EnglishMeaning in Telugu
Vatsal / వత్సల్Affectionate, Softఆప్యాయత, మృదువైనది
Vaasudev / వాసుదేవ్Father of Lord Krishna, God of wealthశ్రీకృష్ణుడి తండ్రి, సంపద దేవుడు
Vedavyaas / వేదవ్యాస్Name of a saintఒక సాధువు పేరు
Vaasvik / వాస్విక్Gift of giftబహుమతి బహుమతి
Vaidynaath / వైద్యనాథ్Master of medicine, The king of medicineఔషధం యొక్క మాస్టర్, ఔషధం రాజు
Vamseekrishna / వంశీకృష్ణLord Krishna with fluteకృష్ణుడు వేణువుతో
Vardhan / వర్ధన్Lord Shivaశివుడు
Varshit / వర్షిత్Rain, Strong, Powerfulవర్షం, బలమైన, శక్తివంతమైన
Vaayuputra / వాయుపుత్రSon of wind, Lord Hanumanగాలి కుమారుడు, హనుమంతుడు
Ved / వేద్Four philosophical scriptures underlying hinduism, Knowledgeహిందూ మతానికి అంతర్లీనంగా ఉన్న నాలుగు తాత్విక గ్రంథాలు, జ్ఞానం
Vedaant / వేదాంత్Knower of the Vedasవేదాలు తెలిసినవాడు
Vedik / వేదిక్Consciousness, Name of a river in Indiaచైతన్యం, భారతదేశంలో ఒక నది పేరు
Veerendra / వీరేంద్రKing of warriorsయోధుల రాజు
Veeres / వీరేశ్Brave Lord, The king of all warriors, King of all heroesధైర్యశాలి, సమరయోధులకు రాజు, సమస్త వీరులకు రాజు
Vemana / వేమనYogiయోగి
Venkat / వెంకట్Lord Vishnu, Lord Krishnaవిష్ణువు, శ్రీకృష్ణుడు
Venkates / వెంకటేశ్Name of Lord Vishnuవిష్ణువు పేరు
Venu / వేణుFluteవేణువు
Venki / వెంకిGod, God of Venkateswaraదేవుడు, వెంకటేశ్వర దేవుడు
Venugopaal / వేణుగోపాల్Lord Krishnaశ్రీకృష్ణుడు
Vibhaas / విభాస్Shining, Decoration, Lightమెరుస్తూ, అలంకరణ, కాంతి
Vidhaata / విధాతCreatorసృష్టికర్త
Vidhur / విధుర్Skillful, Expert, Wiseనైపుణ్యం కలిగిన, నిపుణుడు, తెలివైనవాడు
Vidit / విదిత్Lord Indraఇంద్రుడు
Baby boy names starting with letter V – Part 3
Name / పేరుMeaning in EnglishMeaning in Telugu
Vidvaan / విద్వాన్Scholarపండితుడు
Vidyaachana / విద్యాచణScholarవిద్వాంసుడు
Vidyaacharan / విద్యాచరణ్Learnedపండితుడైన
Vihaar / విహార్Temple, Monasteryఆలయం, మఠం
Vihaan / విహాన్Morning, Dawnఉదయం, తెల్లవారువేళ
Vihaas / విహాస్Lord Krishna, Smileశ్రీకృష్ణుడు, చిరునవ్వు
Vijay / విజయ్Victoryవిజయం
Vijay kumaar / విజయ్ కుమార్Son of Victoryవిజయం కుమారుడు
Vijendra / విజేంద్రVictoriousజయమును పొందిన
Vikhyaat / విఖ్యాత్Popular or Famousప్రాచుర్యం లేదా ప్రముఖ
Vikraant / విక్రాంత్Powerful, Warrior, Braveశక్తివంతమైన, యోధుడు, ధైర్యవంతుడు
Vineet / వినీత్Knowledge, Unassumingజ్ఞానం, అహంకారం లేని
Vineel / వినీల్Blueనీలం
Viraat / విరాట్Massive, Very bigభారీ, చాలా పెద్దది
Viswa / విశ్వWorld, Universeప్రపంచం, విశ్వం
Viswanaath / విశ్వనాథ్Lord of the universeవిశ్వ ప్రభువు
Visrudh / విశ్రుధ్Lord Vishnu / Shivaవిష్ణువు / శివుడు
Viswak / విశ్వక్Another name of Lord Vishnuవిష్ణువు యొక్క మరొక పేరు
Viswateja / విశ్వతేజShining of Worldప్రపంచ ప్రదీప్తి
Viswadeep / విశ్వదీప్Illuminating whole worldమొత్తం ప్రపంచాన్ని వెలిగించడం
Viswendra / విశ్వేంద్రKing of the worldప్రపంచ రాజు
Viswajeet / విశ్వజీత్Conqueror of the worldప్రపంచాన్ని జయించినవాడు
Viswaambar / విశ్వాంభర్The supreme spiritపరమాత్మ
Vinaayak / వినాయక్Lord Ganeshగణేష్
Vivaan / వివాన్Lord Krishna, Full of life, Rays of the morning Sun, Moonశ్రీకృష్ణుడు, జీవితమంతా, ఉదయ సూర్యుని కిరణాలు, చంద్రుడు
Vivekaananda / వివేకానందBrightప్రకాశవంతమైన
Vyaas / వ్యాస్Compilerరచించేవాడు

Baby boy names images

A     B     C     D     E     F     G    H     I     J     K     L     M     N     O     P     Q     R     S     T    U     V     W     X     Y     Z