ఏమిటో ఇది – కురచ కథ

ఉక్కిరిబిక్కిరి పర్చే గాలి. చూపును చిక్క పర్చే చీకటి. పడుతూన్న ఆ చినుకులు వర్షం అయ్యే అవకాశం ముమ్మరంగా ఉంది. వెలుగును అగు పర్చే వేకువ, ఆ…

Continue Reading →

అక్షరఘోష – కథ

          రోజూలాగే ఆరాత్రి పోతన గారి పద్యమొకటి చదువుకుని పడుకున్నాను. మళ్ళీ డోర్ బెల్ శబ్దానికే మెలకువ రావడం. గోడ గడియారం…

Continue Reading →

నత్తి నరేష్ – కథ

          బక్కనగారిపల్లె అనే గ్రామంలో జానకమ్మ, రంగయ్య దంపతులకు నరేష్ అనే కొడుకు ఉండేవాడు. నరేష్ కి నత్తి ఉండటంతో అందరు నత్తి నరేష్ అని పిలిచేవారు.…

Continue Reading →