Telugu Varnamala Letters: వర్ణమాల

Telugu Varnamala – తెలుగు వర్ణమాల: తెలుగు భాషలో ఎన్ని అక్షరాలు ఉన్నాయి? అవి ఏవి? తెలుగు అక్షరమాలలో అచ్చులు హల్లులు రెండు ఉంటాయి. ఇపుడు తెలుగు అచ్చులు, హల్లులు ఏమిటో చూద్దాం!

Telugu Varnamala
Telugu Varnamala / Telugu Aksharamala

Telugu Varnamala – Telugu Alphabets

అచ్చులు అంటే ఏమిటి?

అం అః

అ, ఆ, ఇ, ఈ మొదలుకుని అం, అః వరకు అక్షరాలను అచ్చులు అంటారు.

హల్లులు అంటే ఏమిటి?

ఞ 
క్ష

క, ఖ అక్షరాలను మొదలుకుని క్ష, ఱ వరకు అక్షరాలను హల్లులు అంటారు.

1 thought on “Telugu Varnamala Letters: వర్ణమాల”

Comments are closed.