Baby Girl Names With Letter N With Meaning

Baby Girl Names With Letter N With Meaning

Baby girl names with meaning / ఆడ పిల్లల పేర్లు :

New born baby girl names are in Telugu language and English language. In this video, You can know the meaning of the name and pronunciation of the name. If you know new and unique names with meaning for new born babies, please tell us on comment.

ఆడ పిల్లల పేర్లను తెలుగు భాష మరియు ఇంగ్లీషు భాషలలో పొందుపరిచాము. ఈ విడియోలో, మీరు పేరు యొక్క అర్థాన్ని తెలుసుకోగలరు. మీకు కొత్త మరియు ప్రత్యేకమైన పేర్లు అర్థంతో తెలిస్తే, మాకు దిగువన కామెంట్ బాక్స్ లో తెలుపగలరు.

A to Z Baby Girl Names with Meaning in Text and Videos
A
1 2 3 4
B
1 2
C
1 2 3
D
1 2 3
E
1
PHA/F
1
G
1 2
H
1 2 3
I
1
J
1 2 3
K
1 2 3
L
1 2
M
1 2 3 4
N
1 2 3
O
1
P
1 2 3
Q
1
R
1 2 3
S
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
T
1 2
U
1 2
V
1 2 3 4
W
1
X
1
Y
1
Z
1
Click on the below video for letter N
Text : Baby Girl Names With Letter N With Meaning
Baby girl names starting with letter N – Part 1
Name / పేరుMeaning in EnglishMeaning in Telugu
Nalini / నళినిLotusతామర పువ్వు
Naagasree / నాగశ్రీSnake Goddessనాగ దేవత
Naagaraani / నాగరాణిQueen of snakesపాముల రాణి
Nainita / నైనితGoodమంచిది
Naisha / నైషSpecial, Lovely flowerవిశేషమైన, మనోహరమైన పువ్వు
Namita / నమితHumble, Worshipperవినయం, ఆరాధకుడు
Namrata / నమ్రతHumbleness, Politenessవినయం, మర్యాద
Nandana / నందనDaughterకుమార్తె
Nandini / నందినిHoly cow, Goddess Gangaపవిత్ర ఆవు, గంగా దేవత
Nandita / నందితHappy, Delightedసంతోషంగా, ఆనందంగా
Narmada / నర్మదRiver Narmada, Name of a riverనర్మదా నది, ఒక నది పేరు
Nasita / నశితSharpened, Brightnessచురకుగల, ప్రకాశము
Navaneeta / నవనీతFresh butterతాజా వెన్న
Navani / నవనిButterవెన్న
Navaratna / నవరత్నNine precious stonesతొమ్మిది విలువైన రాళ్ళు
Navya / నవ్యNewకొత్తది
Naveena / నవీనNewకొత్తది
Navyata / నవ్యతNew, Freshక్రొత్తది, తాజాది
Nayanataara / నయనతారIrisనల్ల కనుగుడ్డు
Nayonika / నయోనికPerson with expressive eyesవ్యక్తి వ్యక్తీకరణ కళ్ళతో
Neha / నేహLove, Rainప్రేమ, వర్షం
Nihaarika / నిహారికDew drops, Star bunches, Nebulae, Mistyమంచు చుక్కలు, నక్షత్ర పుష్పగుచ్ఛాలు, నిహారిక, పొగమంచు
Neelaakshi / నీలాక్షిBlue eyedనీలం కళ్ళు
Nimisha / నిమిషMomentaryక్షణము సేపువుండే
Baby girl names starting with letter N – Part 2
Name / పేరుMeaning in EnglishMeaning in Telugu
Nivedita / నివేదితOne dedicated to service, A girl with intelligenceసేవకు అంకితమైనది, తెలివిగల అమ్మాయి
Nitya / నిత్యEternal, Constantశాశ్వతమైన, స్థిరమైన
Nityasree / నిత్యశ్రీConstant, Eternal, Goddess Parvatiస్థిరమైన, శాశ్వతమైన, పార్వతి దేవత
Nirupama / నిరుపమUnique, Incomparable, Fearlessప్రత్యేకమైన, సాటిలేని, నిర్భయమైన
Nireekshana / నిరీక్షణLooking forwardఎదురుచూచుట
Naagamallika / నాగమల్లికQueen of serpentsసర్పాల రాణి
Naagaveni / నాగవేణిHair like snakeపాము వంటి జుట్టు
Naageswari / నాగేశ్వరిSnake god, King of snakesపాము దేవుడు, పాముల రాజు
Naagalataa / నాగలతాSnake-like creeperపాము లాంటి లత
Naagamanee / నాగమణీGem of serpentపాము యొక్క రత్నం
Naagadevi / నాగదేవిGoddess of Snakesపాముల దేవత
Naagavallee / నాగవల్లీBetel leafతమలపాకు
Naagalakshmi / నాగలక్ష్మిCentralనడిమి, ప్రధాన
Naagasree / నాగశ్రీWealth of serpentsసర్పాల సంపద
Neelaambari / నీలాంబరిBlue skyనీలి ఆకాశం
Neelima / నీలిమBlue coloredనీలం రంగు
Neeraja / నీరజLotus flowerతామర పువ్వు
Netra / నేత్రEye, Leaderకన్ను, నాయకుడు
Nidhi / నిధిTreasure, Wealthనిధి, సంపద
Nigama / నిగమPhrase of musicసంగీతం యొక్క పదబంధం
Nihira / నిహిరNewly found treasureకొత్తగా దొరికిన నిధి
Nihita / నిహితEver livingఎప్పుడూ జీవిస్తున్న
Nija / నిజFriendస్నేహితురాలు
Niketa / నికేతA house, Residenceఒక ఇల్లు, నివాసం
Baby girl names starting with letter N – Part 3
Name / పేరుMeaning in EnglishMeaning in Telugu
Nikhila / నిఖిలComplete, Wholeపూర్తి, మొత్తం
Nikhilalakshmi / నిఖిలలక్ష్మిCompleteపూర్తి
Nikhita / నిఖితFlowing, Another name for the river Ganga, Earthప్రవహించే, గంగా నదికి మరొక పేరు, భూమి
Nikshipta / నిక్షిప్తVictoryవిజయం
Neelasree / నీలశ్రీBlue beautyనీలం అందం
Neelayadaakshi / నీలయదాక్షిWith the blue eyesనీలి కళ్ళతో ఉన్న
Nipuna / నిపునPerfectపరిపూర్ణమైనది
Nirmala / నిర్మలPureస్వచ్ఛమైనది
Nishadha / నిషధMidnightఅర్ధరాత్రి
Nischala / నిశ్చలUnmoved, Immovable, The earthకదలకుండా, స్థిరంగా, భూమి
Nisigandha / నిశిగంధSweet intoxicationతీపి మత్తు
Nisika / నిశికHonest, Nightనిజాయితీ, రాత్రి
Nisita / నిశితSharpenedపదునుపెట్టిన
Nisanti / నిశంతిThe whole worldప్రపంచం మొత్తం
Niteesa / నితీశGoddess of justiceన్యాయ దేవత
Nivruta / నివృతBrilliantతెలివైన
Noshini / నోషినిJoyఆనందం
Nrutya / నృత్యDanceనృత్యం
Nootana / నూతనNewక్రొత్తది
Naimisha / నైమిషTransientక్షణిక
Nischita / నిశ్చితCertainty, Confidenceనిశ్చయత, విశ్వాసం
Neelaveni / నీలవేణిName of a ragaఒక రాగం పేరు
Neelamani / నీలమణిSapphireనీలం రంగు రత్నం
Neetika / నీతికMoral person, Virtuousనైతిక వ్యక్తి, సద్గురువు

Baby girl names images

     A     B     C     D     E     F     G     H     I     J     K     L     M     N     O     P     Q     R     S     T     U     V     W     X     Y     Z