Menu

Manandari.com - Official website

Find Here:

Ankelato Noorella bandham - Telugu Kavitha

September 13, 2013
Click on READ 

Details :


Title : Ankelato Nurella Bandham

Writer Name : Savitha

Category : Poetry

 

Ankelato Prema Pelli - Telugu Kavitha | TeluguPoetry | TeluguPoem | #Content loading please wait.....

Go Back

chala bagundi. ankelatho chala baga rasaru kavitha savita garu.

వ్యాఖ్యాలో మీరు రాసి తెలిపిన పంక్తిని చదువుతే సరిగ్గ అర్థమయింది... ఈ పంక్తితో కలిపి కవిత చదివితే చలా బాగుంది.
"పంచభూతాలే సాక్ష్యం నిలిచెనుగా
పెద్దలు పెళ్ళికి అంగీకరించకున్నా"
యా బాగుంది మీరు రాసిన ఈ లైన్స్ ఇపుడు

డైరెక్ట్ గా రాసిన "పంచ భూతాలే సాక్ష్యం పెద్దలు పెళ్ళికి అంగీకరించకుంటే" అనే ఈ పంక్తి మీరు చెప్ప దల్చుకున్న భావన్ని సరిగ్గ చెప్పలేకపోయింది, బాగుందండి కవిత సవిత గారు ఇపుడు.

hari gaaru chaala bhaaga chepparu simple words lo.

ఒక పందిరిలో....
రెండు పీటలపై.....
మూడు ముళ్లతో....
నలుగురి దీవేనలతో....
పంచ బూతాల సాక్షిగా....
ఆరు లోకాలను చుట్టినట్టుగా....
ఏడు అడుగులతో అడుగులు వేస్తూ.....
ఆస్ట దిగ్గజాల అండతో....
నవ వసంతలోకి దారి చూపిస్తూ....
పదిమంది చెప్పుకొనేలా....
మీ కాపురం .....
నూరేళ్ళ సంబందంలా.....
మీ పెళ్లి గుర్తుంచుకోవాలి.

akhil gaaru nenu elaa anukunnanu ante 5 tho only panchaboothalu vastaayi kada so peddalu pelli ki angeekarinchakunte alaa vaale marriage chesukuntaaru kada appudu panchabuthaale saaksham alaa vuhinchaanu adi kuda pelliki related ani raasaanu. meere cheppandi inka emi raaste bhagundedhi. thankx for u r suggestion akhil gaaru.PANCHABUTHAALE SAAKSHANGAA NELICHENU KADAA

PEDDALU PELLI KI ANGEEKARINCHAKUNNA....

ani 2 lines gaa raaste bhagundedhaa or that complte gaa cheng cheste bhagundu ani me opinion naa?

ovuna,intha meaning undha danilo,,,very nice,kotha padaaniki kotha ardham telusukunna..thanks savitha.

అంకెలతో పెళ్ళి పై కవిత రాయడం విభిన్నమైన ఆలోచన... ఒక్కో అంకెకు పెళ్ళిని గూర్చిన విషయాలతో ముడి పెడుతూ చాలా బాగా రాశారు సవిత గారు... కాని ఒక్క చోట మాత్రం భావం పోయింది ఎక్కడ అంటే ఐదవ అంకె దగ్గర. మొదటి నుండీ చివరి వరకు పూర్తిగా ఆత్మ మిస్ అవకుండా రాశారు కాని ఐదవ అంకె దగ్గరి పంక్తి.. కవితలో ఇమడలేకపోతోంది.. ఆ ఒక్క పంక్తి పూర్తి కవితను చాలా మటుకు డ్యామేజ్ చేస్తుందనే చెప్పవచ్చు... గమనించగలరని భావిస్తున్నాను.

hai swapna thankx naa kavitha nachhinandhuku. HARISHAD VARGAALU ANTE "KAAMA , KRODHA, LOBHA, MOHA , MADHA, MAACHHARYAM. ivi six so andhuke harishad vargaalu antaaru.

bagundhi,whtz the meang of "Harishad" ? (telidhu andukey asking,dont mind).

thanks .Comment


Recent Comments


Adventure in the Forest - Story

November 3, 2017

Adventure in the Forest

- Sesi Saradi

Saket, me and Krishna, we are childhood friends. We have always been together in school or outside. The thing that bonded and still binds us to one another is our enthusiasm for adventure. Whenever we could get away from the hustle bustle of daily life we went on treks. This is …

Read more

Clark Gable - The King of Hollywood

November 3, 2017

- Sesi Saradi

Clark GableWe all cherish memories of going to the movies. Movies naturally reflect our changing styles, tastes, ideas and human values. From silent films to today’s most advanced digitally made films, motion pictures came a long way.

The history of Hollywood, for the matter the history o…

Read more

5 Tips for Speaking English Fluently

October 10, 2017

- B. Akhil Kumar

English is the one of the most people spoken languages in the world. We know very well about it. English country people speak fluently but people, who are not, cannot speak as same as them.

Desire of an English learner will always be like speaking as fluent as foreigners, Engl…

Read more

Watchman's Daughter - English Translation Story of Telugu

September 15, 2017

Watchman's Daughter

A Telugu 'వాచ్మేన్ కూతురు' story written by Sesi Saradi is translated into English as 'Watchman's Daughter' by the same author, Sesi Saradi.

- Sesi Saradi

It’s been six months since we shifted into this apartment building and from that day the watchman’s wife st…

Read more

Charity Should Begin at Home - English Translation Story of Telugu

August 24, 2017

Charity Should Begin at Home

A Telugu 'తనకు మాలిన ధర్మం' story written by Sesi Saradi is translated into English as 'Charity Should Begin at Home' by the same author, Sesi Saradi.

- Sesi Saradi

In the center of the sprawling Metropolis, the apartment building “Shiva Krupa” is buzzing like a…

Read more

The Bond — English Translation Story of Telugu

August 15, 2017

The Bond Story

A Telugu 'అనుబంధం' story written by Sesi Saradi is translated into English as 'The Bond' by the same author, Sesi Saradi.

- Sesi Saradi

The house is silent. Lalitha sat alone in the living room, holding the news paper. Holding, not reading! At her age she has nothing to do ex…

Read more

The Solution — English Story

August 1, 2017

The Solution

- Sesi Saradi

Rekha is in a hurry. She missed the bus she daily catches from her office and she will be late. That made her worry even more. She thought about her children, seven year old Rohan and five year old Ramya. Not old enough to be left alone. Every day she makes it a point to be hom…

Read more

Kryptanyo — Story

July 26, 2017

Kryptanyo

- Sesi Saradi

The day began just like any other day and I did not know what it had in store for me. But from the time I woke up a strange feeling engulfed me, as if something terrible is going to happen. I started getting ready for school and noticed the leisurely way my mother is doing thin…

Read moreIs the fidget spinner good to use?

July 20, 2017

- Padmasri

This is a toy. It has more than 2 lobes consisting of bearings. They are available in various prices, shapes, weights, colours etc.

What is the use of this toy? As per my opinion this toy is a very famous time eating toy. There is a reason why I am saying this. First I say about som…

Read more

Five Tips for choosing the better Institute / School / college / University

July 18, 2017

- B. Akhil Kumar

Education is the only way for the bright future. We know very well the importance of education in one’s life. People and students might think that if you have strong desire for studying, you can gain knowledge and will be top student among all students even your studying center i…

Read more

Don't Fall into the Magic when You Shopping

July 18, 2017

- Padmasri

Don

To have whatever we need, we do shopping. From grocery to everything we buy at stores and shops. If we have patience we go to ten shops until we get what we like. We will also be ready to spend huge money to buy the item if it deserves it.

When people do shopping they have to be…

Read more

Top 10 facts of spider that we should know

July 11, 2017

- Padmasri

As per my opinion, everybody should have minimum knowledge of what are surrounding us. Today I wrote some things of spider. You know very well that spiders make house dirty. Yes they do. But, I am not talking about this thing.

The top 10 things of spider that we should know

  1. Sp…

Read more

Subscribe now

Subscribe to receive Latest posts' notifications directly in your inbox for free.

Follow us on Facebook

Follow on Google+