Samaajam – Katha

సమాజం “తొందరగా డబ్బులు కట్టు అమ్మాయి రూంలో ఎదురుచూస్తుంది”, పాన్ నములుతూ, పెద్ద గొంతుతో రేఖ సురేష్ తో అంది. సురేష్ తన దగ్గర వున్న డబ్బులు రేఖకు ఇచ్చి 203…

Continue Reading →