Aasha

Aasha

ఆశ

బ్రతకాలనే ఆశ
కాదుగా అది అత్యాశ
బ్రతుకంటే అర్థమేమిటో 
తెలుసుకోవటమే ఒక పరీక్ష 
దాని అర్థం తెలుసుకోవాలని ప్రతి మనిషీ ప్రయాస
ఆ ప్రయాసలో నిరాశ ఎదురైనా
చెదరనివ్వకు బ్రతుకు మీద ఆశ !!

కవిత రచన: సుకుమార్ అట్ల
Aksharaanjali

For more poems of Sukumar Atla: Click here