మనంధరి.కాం కి స్వాగతం - Official Website

header photo

  About Us Open
  Instructions Open
  Submit    Open
   

Mini Padalu - Telugu Kavitha

2013.06.27

కొన్ని కారణాల వలన ఈ పోస్టు తొలగించ బడింది.

 


View below the comments :

potti padaalalonchi mini padaalaloki vachesara sagar gaaru :P...yup u r right sagar,,manchi pani chese prativarilo devudu untadu...very nice sagar..manchiga chepparu

Comment

naku second one baga nachhindi .. anni baga rasaru. very nice sagar

Comment

prasninche prathi vadu tirugubatu darude.... prastutam samanyudu adigite ilage undi sagar garu... nic sagar garu

Comment

"manchi pani chese prati varilo devuduntadu" chala awsome line andi...

Comment

bagunnayi ..... sagar.

Comment


Comment

We respect your privacy.

Users can create their own comment profile picture (Gravatar) at Gravatar.com. We have selected beside the icon will be usedas the icon on comment profile picture for people who do not have a Gravatar(comment profile picture) icon associated with their email address.

Default