మనంధరి.కాం కి స్వాగతం - Official Website

header photo

  About Us Open
  Instructions Open
  Submit    Open
   

Amma - Telugu Kavitha

2013.01.31

Amma - - Telugu Kavitha | @ Manandari.com | Content Loading please wait .....

EEMI CHEPPA VAMMA .

Comment

chala bagundi nikki.

Comment

Amma kunna goppadanani ..amma lo tyaga gunanni chala chakkaga vivraincharu andi ....hatss offff..nikki ji

Comment

nijam nikki bagarasaru...... amma gurinchi matallo cheppallemu.. nijaniki asalu amma runam teerchukolemu mariyu aa prayatnamu kuda cheyoddu endukante mana amma kanna talliki runam viluva kattalenidi kabatti viluva kattakudadu....

Comment

Nikki chala chala bagundi.amma gurinchi antha cheppina thakkuvane avuthundi.ammanu michi daivam ledu.

Comment

ATHAMMA KAVITHA IS KEKAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA GOD BLESS U )))))))))))))))

Comment

kanthammoooooooooo super amma guriyanchi evaru enni cheppina takkuvane ,,, amma guriyanchi matallo cheppalem nice nikki baga rasavu hat off

Comment

amma gurinchi baga chepparu nikki garu, amma runam teerchukolenidi.

Comment

Super ga undi

Comment

hai nikki, its superb yar

Comment


Comment

We respect your privacy.

Users can create their own comment profile picture (Gravatar) at Gravatar.com. We have selected beside the icon will be usedas the icon on comment profile picture for people who do not have a Gravatar(comment profile picture) icon associated with their email address.

Default