Menu

Manandari.com - Official website

Find Here:

Karuna Sagar's speech on Manava Sambandalu & Paluchabadutuna bharya,bharthala madya sambandhaalu

SwaraVaani 16-7-2013


  •  Swara Samaram - Ch Karuna Sagar
  • Topic : Manva Sambandalu, Palchabadutunna Sambandalu ...Bharya ..Bharthala madya

 


 

Go Back

కరుణా సాగర్ గారూ,స్వరవాణి లో మీ సందేశం విన్నాను.చాల బాగా చెప్పారు. అప్పటిదాకా కూతురు గా తల్లిదండ్రుల మధ్య స్వేచ్చా యుత వాతావరణంలో ఆడింది ఆట, పాడింది పాట అన్నట్టుగా పెరిగిన అమ్మాయి అత్తవారింటికి వచ్చేసరికి ఒక్కసారిగ అక్కడివాతావరణంలో ఇమడడానికి చాలా అవస్తలు పడుతుంది,కొత్త వాతావరణం, కొత్త మనుషులు, కొత్త జీవితం. ఒక్కసారిగా ఎవరో తన స్వేచ్చని హరించేసినట్టు ఫీల్ అవుతుంది.ఈ వాతావరణం లో ఇమడగలనా అన్న ఫీలింగ్ తో ఉంటుంది. ఆమె మనొభవాలకి అణుగుణంగా అత్తగారు ఆమె తరపు వారు నడుచుకుంటే పరవాలెదు, కానీ కోడలు కదా, ఆమె మీద తమ సర్వాధికారాలు ఉన్నట్టుగా భావించేసి ఐనదానికి కానిదానికి అనవసర ఆకాంక్షలు పెట్టేసి, తమ ప్రతాపమంతా ఆమె మీద చూపించేయాలి అనుకుంటే ఆమె సున్నితమైన మనస్తత్వం గలదైతే ఇంక అంతే ఆమె జీవితం నరకమే. మీరు చెప్పినట్టు సర్దుబాటనేది అన్ని విషయాలలోనూ అవసరమే. అందుకని కుటుంబ సబ్యులందరూ కూడా ఆమె మనసెరిగి మసలాలి.ఒకరి మనోభావాలని ఒకరు గౌరవించుకుంటూ మసలుకోవాలి. నేటి వివాహ వ్యవస్త విఫల మవడానికి ముఖ్యమైన కారణం మానవ సంబందాలు దెబ్బతినడమే. ఆ మార్పు రావాలని ఆశిద్దాం.Where there is a will, there is a way.

well said sagar. chala manchi speech ichharu. starting lo cheppinattu ga prathi sahayam venuka kuda chinna swardam untundi kani dennaina assinchadanne swardam ga anukunte athi chinna swardanni aatma samptrupthiga anukovachhemo sagar. kutumba paramamaina baryabarthala madhya bandhalu kaapadukovadaniki manchi salahalanu soochincharu. good speech

superb sagar,chala nijalu chepparu,u r right bandaalu anubandaalu anni taggipotunnai,swardham chala perugutundi,chala chakkaga manava sambadala gurinchi,paluchabadutunna sambadala gurinchi,bharya barthala sambadaala gurinchi,makandariki vivaramga chepparu,thankq sagar,,nice speech keep it upComment


Recent Comments


Adventure in the Forest - Story

Adventure in the Forest

- Sesi Saradi

Saket, me and Krishna, we are childhood friends. We have always been together in school or outside. The thing that bonded and still binds us to one another is our enthusiasm for adventure. Whenever we could get away from the hustle bustle of daily life we went on treks. This is …

Read more

Clark Gable - The King of Hollywood

- Sesi Saradi

Clark GableWe all cherish memories of going to the movies. Movies naturally reflect our changing styles, tastes, ideas and human values. From silent films to today’s most advanced digitally made films, motion pictures came a long way.

The history of Hollywood, for the matter the history o…

Read more

5 Tips for Speaking English Fluently

- B. Akhil Kumar

English is the one of the most people spoken languages in the world. We know very well about it. English country people speak fluently but people, who are not, cannot speak as same as them.

Desire of an English learner will always be like speaking as fluent as foreigners, Engl…

Read more

Watchman's Daughter - English Translation Story of Telugu

Watchman's Daughter

A Telugu 'వాచ్మేన్ కూతురు' story written by Sesi Saradi is translated into English as 'Watchman's Daughter' by the same author, Sesi Saradi.

- Sesi Saradi

It’s been six months since we shifted into this apartment building and from that day the watchman’s wife st…

Read more

Charity Should Begin at Home - English Translation Story of Telugu

Charity Should Begin at Home

A Telugu 'తనకు మాలిన ధర్మం' story written by Sesi Saradi is translated into English as 'Charity Should Begin at Home' by the same author, Sesi Saradi.

- Sesi Saradi

In the center of the sprawling Metropolis, the apartment building “Shiva Krupa” is buzzing like a…

Read more

The Bond — English Translation Story of Telugu

The Bond Story

A Telugu 'అనుబంధం' story written by Sesi Saradi is translated into English as 'The Bond' by the same author, Sesi Saradi.

- Sesi Saradi

The house is silent. Lalitha sat alone in the living room, holding the news paper. Holding, not reading! At her age she has nothing to do ex…

Read more

The Solution — English Story

The Solution

- Sesi Saradi

Rekha is in a hurry. She missed the bus she daily catches from her office and she will be late. That made her worry even more. She thought about her children, seven year old Rohan and five year old Ramya. Not old enough to be left alone. Every day she makes it a point to be hom…

Read more

Kryptanyo — Story

Kryptanyo

- Sesi Saradi

The day began just like any other day and I did not know what it had in store for me. But from the time I woke up a strange feeling engulfed me, as if something terrible is going to happen. I started getting ready for school and noticed the leisurely way my mother is doing thin…

Read moreIs the fidget spinner good to use?

- Padmasri

This is a toy. It has more than 2 lobes consisting of bearings. They are available in various prices, shapes, weights, colours etc.

What is the use of this toy? As per my opinion this toy is a very famous time eating toy. There is a reason why I am saying this. First I say about som…

Read more

Five Tips for choosing the better Institute / School / college / University

- B. Akhil Kumar

Education is the only way for the bright future. We know very well the importance of education in one’s life. People and students might think that if you have strong desire for studying, you can gain knowledge and will be top student among all students even your studying center i…

Read more

Don't Fall into the Magic when You Shopping

- Padmasri

Don

To have whatever we need, we do shopping. From grocery to everything we buy at stores and shops. If we have patience we go to ten shops until we get what we like. We will also be ready to spend huge money to buy the item if it deserves it.

When people do shopping they have to be…

Read more

Top 10 facts of spider that we should know

- Padmasri

As per my opinion, everybody should have minimum knowledge of what are surrounding us. Today I wrote some things of spider. You know very well that spiders make house dirty. Yes they do. But, I am not talking about this thing.

The top 10 things of spider that we should know

  1. Sp…

Read more

Subscribe now

Subscribe to receive Latest posts' notifications directly in your inbox for free.

Follow us on Facebook

Follow on Google+